Vstupné

Jednodenní vstupné od 13:00 do 19:00 hodin.

Kategorie Vstupné
Dospělí 50 Kč / osoba
Děti do 15 let Zdarma      
Držitelé ZTP Zdarma

Pořadatel společnost coraHB autodíly s.r.o. věnuje výtěžek ze vstupného a tomboly Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře. 


Zpět